Location: Home / Team

Postdoctoral

Ruiyin Li

Alumni

Chen Wang

First job:

Alibaba Group

Master, '15-'18

Xiaohui Hu

First job:

Meituan

Master, '16-'19

Jiewei Zhang

First job:

Alibaba Group

Master, '16-'19

Yang Chen

First job:

JD Finance

Master, '17-'19

Yaoyao Li

First job:

Beike

Master, '17-'19

Yuhu Zhang

First job:

NUCC

Master, '17-'19

Lili Zhao

First job:

Huawei

Master, '17-'19

Lanxin Zhang

Next University:

CMU

Bachelor, '14-'18

Danni Xu

Next University:

Wuhan University

Bachelor, '15-'19

Xin Zhang

Next University:

ISCAS

Bachelor, '15-'19

Zhiyi Zhang

First job:

CM Bank

Master, '17-'20

Hangyuan Cheng

First job:

Xiaomi

Master, '17-'20

Youzhe Zhang

First job:

CD Bank

Master, '18-'20

Xujie Yuan

First job:

Zoomlion

Master, '18-'20

Yuqing Qiu

First job:

OPPO

Master, '18-'20

Haolin Yang

Next University:

Najing University

Bachelor, '16-'20

Chuanqi Xu

First job:

Alibaba Group

Bachelor, '16-'20

Zeyi Cheng

First job:

Alibaba Group

Bachelor, '16-'20

Yingqi Zhang

Next University:

CMU

Bachelor, '16-'20

Xujie Wang

Next University:

Wuhan University

Bachelor, '16-'20

Yuntianyi Chen

Next University:

UC Irvine

Bachelor, '16-'20

Jiahao Li

First job:

Alibaba Group

Doctor, '15-'20

Yongfeng Gu

First job:

Alibaba Group

Doctor, '17-'21

Xiaolu Yao

First job:

Alibaba Group

Bachelor, '17-'21

Jingdi Xu

First job:

ICBC

Master, '18-'21

Runze Yu

First job:

Alibaba Group

Master, '18-'21

Ping Ma

First job:

Tencent

Master, '19-'21

Fan Pu

First job:

NetEase

Master, '19-'21

Yisen Xu

First job:

Alibaba Group

Master, '19-'22

Qingwei Zhai

First job:

Meituan

Master, '20-'22

Songqiang Chen

Next University:

HKUST

Master, '20-'23

Ying Duan

First Job:

Byte Dance

Master, '20-'23

Quanming Liu

First Job:

WISDRI

Master, '21-'23

Haoyu Peng

First Job:

Alibaba Group

Master, '21-'23

Yu-Chuan Peng

Fist job:

Foxconn

Master, '20-'23

Weichen Kong

2019

Xuehan Wu

2019

Hengguang Zhou

2019

Chao Guan

2019

Yuan Li

2019

Heng Zhang

2020